จานตกกี่ซม.แตก!?

Note : เพื่อผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยำ ควรเซ็ตตัวแปรควบคุม (ในที่นี้คือจาน) ให้เหมือนกันเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของผลสรุปนะครับ
—————————————————————————————-
สามารถติดต่อผมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ค­รับ
ทางอีเมล์ : contact@bosskerati.com
ทาง Facebook : https://www.facebook.com/BossKerati

Link เสื้อ BossKerati ตามนี้เลยครับ!
www.bosskerati.com
https://www.deehub.com/event/bosskerati