KPS Presentations

KPS INTERNATIONAL TRANSPORT
บริษัท เคพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด
จัดตั้งขึ้นด้วยทีมผู้บริหารมีคุณสมบัติสูง กว่า15ปีของการรวมทีมของเรามุ่งเน้นการผลิตมีความรู้และทักษะในการสร้างมูลค่าทางการตลาดเชิงธุรกิจของคุณ

รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (นำเข้า-ส่งออก ) ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางรถ

บริการขนส่งภายในประเทศ – ดำเนินพิธีการศุลกากร – ทำประกันภัยสินค้า

บริการแบบผู้ขายถึงผู้ซื้อ (Door to Door Service )
สินค้าทั่วไป และสินค้า โครงการหรือหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ให้คำปรึกษา ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการเริมต้นจะเป็นผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

Trucking & Packing

แนะนำเงื่อนไขการขนส่งที่ตรงตามความต้องการของท่าน

แนะนำการขอใบอนุญาติต่าง ๆ ฟรี
โกดังเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า
บริการรับขนส่งโดยรถไป ลาว / พม่า / สิงคโปร์ / กัมพูชา
บริการขนส่งสินค้าที่มาจากแต่ละประเทศต่อไปยังประเทศ ลาว / พม่า / กัมพูชา

บริษัท เคพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด
2/22 ตึก ไอยารา ชั้น 10 ห้อง 706 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120
Tel : 02-678 5056-9 Fax :02-678 5172
http://www.kpsintertrans.com

Help us caption & translate this video!

https://amara.org/v/bQ5l/