เงื่อนไขและข้อตกลง

เพื่อตัดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนจ้า

1.ต้องวางมัดจำ 50 % จากราคาที่ตกลงกันไว้ โดยทางเราจะมีการส่งบัตรประชาชนเป็นหลักฐานการยืนยัน

2.สามารถแก้ไขผลงานได้ทั้งหมด 3 ครั้ง ถ้าหลังจากนั้นมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.ในช่วงส่งตัวอย่างให้ดูจะมีเส้นคาดไว้ DEMO , ตัวอย่าง

4.หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างและแก้ไขเรียบร้อย ต้องโอนเงินส่วนที่เหลือทางเราจึงจะส่งลิ้งดาวน์โหลดให้

5.ในการทำงานที่ดีและคุณภาพล้วนใช้เวลาและการไตร่ตรอง ในกรณีที่มีการเพิ่มส่วนของงาน หลังจากที่ได้ตกลงราคา

ไว้แล้ว ด้วยความจงใจหรือเหตุสุดวิสัย ทางเราขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มเข้ามา

ด้วยประสบการณ์หลายปีด้านการทำงานโปรดักชั่น

มั่นใจได้แน่นอนว่าผลงานออกท่านจะออกมาดีที่สุด

CurvesDesign

ขอขอบคุณที่อ่านบทความจนจบ ส่งอีเมลล์ถึงเรา

Last updated by at .